تور کویر عشق آباد طبس

بازدید : 91   |      

حرکت : 24 فروردین ماه 97 ساعت 11 شب

برنامه تور:

حرکت : 24 فروردین ماه 97 ساعت 11 شب
مکان حرکت : بلوار معلم . نبش معلم 26 آژانس ایمان امین
وسیله سفر : اتوبوس توریستی
برنامه تور:
پنج شنبه شب : ساعت 11 شب حرکت
صبح جمعه 24 فروردین : ساعت 7 صبح رسیدن به مکان اقامتگاه بعد از صبحانه و حرکت به سمت کال جنی و برگشت جهت ناهار به محل اقامتگاه
عصر جمعه 24 فروردین: بعد از ناهار کویر نوردی ، رصد آسمان شب ، آتش در کویر و چای آتشی و موسیقی و شام
صبح شنبه 25 فروردین ماه : پس از صرف صبحانه حرکت به سمت چشمه مرتضی علی ، و برنامه مخصوص آن سپس برگشت و ناهار در محل اقامت
بعد از ناهار روز شنبه: رفتن به روستای سرسبز ازمیغان و ساعت 5 عصر حرکت به سمت مشهد
خدمات : دو صبحانه ، دو ناهار ، یک شام
پذیرایی عصرانه
لیدر تخصصی سازمان میراث فرهنگی و لیدر محلی
بیمه